Urząd m.st. Warszawy                    Urząd Dzielnicy Bemowo                      Urząd Dzielnicy Wola                      WAT                     Senior                       Jestem w formie
Untitled Document


MENU GŁÓWNE
 
Strona główna
Komunikaty
Kontakt
Wykłady i zajęcia
Władze i organy UTW
Pismo "Nasz wiek"
Rekrutacja
Historia UTW
Galeria zdjęć
Nasze pasje
Akty prawne


ARCHIWUM
 
Pismo "Nasz wiek"
Wykłady i zajęcia
Galeria zdjęć
Wycieczki
Pozostałe

Untitled Document
 
  ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WOLI I BEMOWA
W WARSZAWIE ...
 
 
 
 
 
Celem działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizację.

Żywe zainteresowanie zajęciami prowadzonymi przez UTW oraz duża liczba zgłaszających się osób powoduje konieczność utworzenia „listy rezerwowej”.

Na „listę rezerwową” można wpisać się:
1. osobiście w czasie dyżurów członków Zarządu,
2. listownie na adres:
Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie
01-188 Warszawa, ul. Staszica 7/9
3. e-mailem na adres: uniwersytet3wieku@vp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata (czytelnie, drukowanymi literami)
2. adres zamieszkania z kodem pocztowym,
3. numer telefonu lub telefonów, adres e-mailowy,
4. wykształcenie, zawód, zainteresowania oraz preferowany rodzaj zaangażowania własnego w pracach UTW.

Osoby z listy rezerwowej są przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc lub możliwości rozszerzenia działalności UTW. O zakwalifikowaniu przez Zarząd kandydata na słuchacza UTW, osoby z listy rezerwowej są informowane listownie, e-mailem lub telefonicznie, z podaniem miejsca i czasu zgłoszenia się w celu dopełnienia formalności.
 
Untitled Document
  © Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 2013